Darian Ravestein.
Darian Ravestein. Foto: aangeleverd

Jongeren en waterschappen

Algemeen Castricum

CASTRICUM - Op 15 maart 2023 kun je stemmen voor de Provinciale Staten en voor de waterschappen. Maar wat weet de (nieuwe) Nederlander van waterschappen? De meesten waarschijnlijk weinig. Toch is het waterschap van grote betekenis voor de leefbaarheid. Om meer bekendheid te geven aan de waterschappen worden jongeren uitgenodigd voor bestuurlijke taken in de jeugdbesturen. Darian Ravestein uit Castricum is een van hen. Hij heeft plaatsgenomen in het jeugdbestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). 

HHNK
Er zijn 21 waterschappen in ons land. Ooit waren het er honderden. In deze omgeving is dat het HHNK. Het gebied van dit waterschap loopt vanaf het Noordzeekanaal tot Den Helder: een badkuip omringd door dijken en duinen. De kerntaken van het HHNK zijn: veilig-schoon-voldoende. Om hiervoor te kunnen zorgen moeten dijken en duinen in goede staat zijn, moet het wateroppervlak schoongehouden worden en moet er voldoende zoetwater zijn. Dit zijn geen eenvoudige taken, zeker bij de huidige stand van zaken. Water kost dus veel geld. Daarom betalen particulieren en bedrijven belasting aan het waterschap.

Jeugdbestuurder aan het woord
Darian Ravestein uit Castricum (17 jaar) is sinds een jaar jeugdbestuurslid van het HHNK. Twaalf jaar geleden werd het jeugdbestuur ingesteld op initiatief van de Unie van Waterschappen - de landelijke paraplu boven de waterschappen - om jonge mensen erbij te betrekken. Het jeugdbestuur heeft een communicatieve functie: meer bekendheid geven aan het fenomeen waterschap. Darian is sinds zijn aantreden bezig om leerlingen van de middelbare school voorlichting te geven over de taken van het HHNK. Hiertoe heeft hij een voorlichtingsfilm gemaakt en is hij bezig met de oprichting van een jeugdpanel om nog meer jongeren te laten meedenken en -doen aan waterschap. Zijn nieuwste bijdrage is een campagneposter voor de verkiezingen (zie foto).

“Toen ik een advertentie zag van het HHNK voor nieuwe jeugdbestuurders wist ik erg weinig. Toch heb ik gesolliciteerd. Ik houd wel van uitdagingen. Nu, een jaar later, raak ik aardig ingevoerd en ben ik blij dat ik de kans heb gekregen bij te dragen aan deze organisatie.” 

Alle water dat wordt gebruikt door particulieren en bedrijven wordt beheerd door het HHNK. Hierboven werden al de kerntaken genoemd. Het mag duidelijk zijn dat hiervoor veel geld nodig is. Darian heeft vooral te maken met de bestuurlijke kant van de taken en werkzaamheden. “Het HHNK is een onafhankelijke organisatie die zelf belasting heft. Het wordt bestuurd door het algemeen bestuur, voorgezeten door de dijkgraaf en door het dagelijks bestuur. De twee besturen en de dijkgraaf maken samen het beleid. Bestuurders worden niet betaald, maar ontvangen een vergoeding.” Darian vertelt dat het bestuur te vergelijken is met de gemeenteraad en met de Provinciale Staten. Het algemeen bestuur wordt direct gekozen en bestaat uit vertegenwoordigers van politieke partijen. “Wat niet betekent dat waterschappen politieke instellingen zijn. Water is tenslotte een algemeen belang. Iedereen heeft water nodig en niemand wil natte voeten krijgen.” Darian noemt HHNK daarom een apolitieke instelling. Al zijn er natuurlijk politieke belangen als het bijvoorbeeld gaat om zaken als milieu- en klimaatbeleid.

Over het betalen van belasting wil Darian kwijt dat het HHNK een ‘solidair’ beleid voert. “Particulieren betalen niet mee aan watergebruik en waterlozing (lozingstax) door bedrijven. Bovendien krijgen particulieren met lage inkomens kwijtschelding.”

Het spreekt voor zich dat het HHNK samenwerkt met Rijkswaterstaat en de Provincie Noord-Holland. Dit geldt vooral voor grote projecten. Darian noemt de vernieuwing van de West-Friese Omringdijk. “De uitvoering van dit werk heeft tien jaar in beslag genomen. Deze dijk beschermt ons tegen o.a. het IJsselmeer, de grootste zoetwateroppervlakte in Nederland.”

Er is veel te vertellen
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is een grote organisatie in een waterrijk gebied. Het is de moeite waard om meer te weten te komen over ons waterbeheer. Wie is geïnteresseerd kan naar de website gaan: www.hhnk.nl.

Tekst: Tineke Grootveld

Afbeelding
Oproep politie in verband met gevonden geld 1 uur geleden
Afbeelding
Maak impact en ontdek je talenten 5 uur geleden
Afbeelding
Donateursconcert Emergo 19 uur geleden
Afbeelding
Is het strand meer dan een bak zand? 22 uur geleden
Afbeelding
WerkgeversServicepunt NHN en Albert Heijn werken samen aan inclusiviteit gisteren
Afbeelding
JPTeens speelt Beauty and the Beast 27 mrt., 08:01
Afbeelding
Tijdens Girls' Day opent TenneT de deuren voor de powervrouwen van morgen 26 mrt., 19:01
Afbeelding
Vincent Beentjes uit Castricum drijfnat naar overwinning 26 mrt., 15:50
Afbeelding
Ruim 3.100 pakken koffie voor de Voedselbank! 26 mrt., 11:54
Afbeelding
Rijksweg Limmen gaat op de schop vanaf 27 maart 26 mrt., 08:00
Afbeelding
De zomertijd komt eraan 25 mrt., 19:00
Afbeelding
Maak het oplichters niet te makkelijk 25 mrt., 15:52