Afbeelding
Foto: Pixabay

Participatieavond verkeersplan Limmen West

Algemeen Limmen

LIMMEN - In Zandzoom Limmen worden veel woningen gebouwd en dat heeft gevolgen voor het verkeer. Vooral aan de westkant van Limmen neemt de drukte toe. Om dit in goede banen te leiden, stelt de gemeente een nieuw integraal verkeersplan op. Dit plan vormt de basis voor de wegenstructuur en de verkeersstromen aan de westkant van Limmen voor de komende 10 tot 15 jaar. U kunt hierover meedenken.

De gemeente gaat graag met de bewoners van het betreffende gebied in gesprek over wat goed gaat en wat moet verbeteren in de verkeerssituatie. U bent van harte welkom op woensdag 23 november van 19.00 tot 21.00 uur in de Heeren van Limmen. 

Aanmelden en voorkeur aangeven
Wilt u de bijeenkomst bijwonen, dan kunt u zich tot maandag 21 november aanmelden via atiedekker@debuch.nl. Vermeld daarbij naar welk gebied uw interesse uitgaat:

Hogeweg, ten zuiden van de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat en de KapelwegWesterwegNoordelijke oost- en westverbindingen, zonder de driehoek Visweg/Pagenlaan/DronenlaantjeBurgemeester Nieuwenhuijsenstraat;

De gemeente maakt gesprekstafels per deelgebied en delen u in bij de tafel van uw keuze. Uiteraard kijken ze aan alle tafels ook naar geheel Limmen West, aangezien de wegen met elkaar in verbinding staan.

Mogelijk tweede avond
Op basis van de aanmeldingen, kan de gemeente een goede inschatting maken van de interesse per deelgebied. Hierdoor kunnen ze de gesprekstafels goed inrichten. Als er meer aanmeldingen zijn dan plek, organiseren ze nog een tweede bijeenkomst. Aanwezigheid op 23 november gaat dan op volgorde van inschrijving. De overige geïnteresseerden worden dan over een tweede datum geïnformeerd.

Bron: gemeente Castricum