Afbeelding
Foto: Pixabay

Overlast houtrook voorkomen of melden

Algemeen Castricum

CASTRICUM - De dagen worden kouder en we zitten, zeker in coronatijd, vaker binnen. Een knapperend haardvuur is dan gezellig en lekker warm. Het kan echter ook voor overlast zorgen. 

Bij de verbranding van hout in kachels, haarden en vuurkorven komt een mengsel aan stoffen vrij, meldt het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op haar website. In algemene zin is houtrook schadelijk voor de gezondheid. Het bevat onder andere fijnstof, koolmonoxide, verschillende vluchtige organische stoffen, PAKs Polycyclische aromatische koolwaterstoffen en roet. De uitstoot van fijnstof door houtstook is in Nederland bijna half zo groot als die van wegverkeer. Lokaal kan de luchtverontreiniging bij windstil weer hoog oplopen. Op de website van het luchtfonds staat meer informatie over de gezondheidsrisico's.

Overlast voorkomen
De Rijksoverheid heeft een hulpmiddel met 10 tips voor het stoken van hout, zoals alleen stoken met droog onbehandeld hout en niet stoken bij windstil weer. Met deze tips kunt u overlast en gezondheidsklachten door rook van houtkachels en haarden voorkomen en beperken. In de toolkit Houtstook door particulieren: hoe voorkom je overlast? staat meer informatie en stappenplannen voor het stoken van hout. 

Wanneer kan het vuur beter uitblijven
Bij ongunstige weersomstandigheden of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Met een stookalert roept het RIVM mensen op om dan geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen. Op deze pagina staan de actuele stookalerts.

Overlast melden
Ervaart u overlast door houtrook of de open haard van uw buren? Probeer er eerst samen uit te komen met diegene die overlast veroorzaakt. Lukt dat niet, dan kunt u:
- uw gezondheidsklachten melden bij de gemeente of GGD,
- een milieu- of gezondheidsklacht melden bij de Vereniging Leefmilieu,
- de verhuurder of Vereniging Van Eigenaren om hulp vragen. (Bron: www.rijksoverheid.nl)

De gemeente kan niet handhavend optreden tegen de rookoverlast zelf. De gemeente kan alleen controleren of de houtkachel zelf voldoet aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 en of er geen sprake is van hinderlijke rook, roet of walmen. Wat nu precies hinderlijke rook, roet of walmen is, is helaas niet vastgesteld. Duidelijk normen en regels vanuit de Rijksoverheid ontbreken, wat het handhaven op rookoverlast dan ook vrijwel onmogelijk maakt. Dit laatste is dan ook waarom de gemeente erop aanstuurt om er samen uit te komen.

Hannie Lutke Schipholt, fractievoorzitter van GroenLinks Castricum, laat op Twitter weten dat zij zeer kritisch zijn op houtstook, maar dat het aantal meldingen zeer gering was enige tijd geleden. Ze laat weten het aantal meldingen weer op te willen vragen.